Fundusze Inwestycyjne – Jak Inwestować? Jak Analizować Fundusze?

Istnieje wiele sposobów oszczędzania. Obok przechowywania pieniędzy na lokatach bankowych oraz inwestowania w nieruchomości, ziemię, czy złoto, bardzo częstym sposobem jest inwestowanie w fundusze inwestycyjne.

Czym jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny to alternatywny sposób inwestowania do samodzielnego inwestowania pieniędzy na giełdzie. W odróżnieniu od indywidualnego planowania zarabiania na posiadanym kapitale, fundusz inwestycyjny jest instytucją zbiorowego inwestowania, w którym ciężar odpowiedzialności za lokowanie pieniędzy nakładany jest na zarządzających funduszem inwestycyjnym.

Kto może korzystać z funduszy inwestycyjnych?

Fundusze inwestycyjne są dostępne generalnie dla każdego. Inwestowanie w nie nie wymaga specjalnego wykształcenia, ani też umiejętności czytania skomplikowanych wykresów, analiz, tabel i zestawień. Nie potrzeba również dużego kapitału, bo wpłaty do funduszu mogą być symboliczne i uiszczane w wybranym przez siebie systemie. Umowy są tak skonstruowane, że istnieje możliwość niemal natychmiastowej rezygnacji z funduszu bez ponoszenia strat z tego tytułu.

Fundusze inwestycyjne powstały z myślą o tych, którzy chcą korzystać z dużych możliwości pomnażania pieniędzy, często niedostępnych z powodu ograniczonych zasobów pieniężnych dla indywidualnych osób. To wygodny sposób oszczędzania dostępny dla osób posiadających niewielkie zasoby gotówkowe. Dodatkowo uważane jest za metodę bezpieczną oraz wygodną.

Fundusze inwestycyjne to prosty sposób na oszczędzanie dla tych, którzy nie mają wystarczająco czasu lub odpowiedniej wiedzy, by pomnażać posiadane pieniądze. Jako alternatywny sposób do inwestowania na giełdzie, inwestowanie w fundusze inwestycyjne umożliwia powierzenie inwestowania osobom i instytucjom posiadającym odpowiednią wiedzę, doświadczenie.  Fundusze są szczegółowo kontrolowane z zastrzeżeniem, że inwestowanie ma się odbywać na dokładnie takich zasadach, jakie zostały zaakceptowane przez dwie strony.

Fundusze inwestycyjne mają ponadto dostęp do instrumentów i metod inwestowania niedostępnych dla drobnych przedsiębiorców. W takim wydaniu dają o wiele szersze możliwości oraz zapewniają relatywnie wyższe zyski.

Kto zarządza funduszami inwestycyjnymi?

Funduszami inwestycyjnymi mogą zarządzać banki (krajowe i zagraniczne), firmy ubezpieczeniowe oraz zagraniczne instytucje, które mają doświadczenie i wiedzę, w jaki sposób zarządzać pozyskanym kapitałem. Są to najczęściej aktywne finansowo podmioty funkcjonujące w formie spółek akcyjnych. Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi jest ściśle kontrolowane i nadzorowane.

Najistotniejsze podczas rozpoczynania współpracy z funduszem inwestycyjnym jest wybranie właściwego podmiotu. Poleca się zestawić kilka z propozycji oferowanych na rynku poprzez porównywanie, jakie warunki uzyskały poszczególne fundusze w podobnym okresie funkcjonowania.

W co inwestują fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne pobierają pieniądze zgodnie z założeniami swojego statusu od niewielkich przedsiębiorców, firm, czy osób indywidualnych oraz inwestują je na określonych zasadach w instrumenty finansowe dostępne na rynku, na przykład: akcje, obligacje oraz inne formy: na przykład bony skarbowe.

Dla każdego…

Fundusze inwestycyjne dostępne są w wielu formach o różnym poziomie ryzyka inwestowania oraz planach inwestycyjnych. Dzięki temu mogą je wybierać zarówno osoby chcące inwestować w krótkiej perspektywie czasowej, jak również te, które planują ulokowanie swoich pieniędzy na lata.

Można wybierać zarówno fundusze obarczone wysokim ryzykiem inwestycyjnym, jak również te, które opierają się na niskim ryzyku. Te, które zapewniają wysokie zyski oraz te, które gwarantują tylko trochę wyższe oprocentowanie niż lokaty bankowe.

Informacje o celu funduszu (planowanych działaniach), strategii inwestowania, sposobie zarządzania, ponoszonych kosztach oraz wszelkie inne ważne dane, które powinien posiadać przyszły inwestor zawarte są w statusie funduszu. Ponadto osoby zarządzające funduszem są zobowiązane do takiego przekazywania informacji, by były one zrozumiałe, jasne i czytelne dla każdej osoby zainteresowanej tematem.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.9/10 (8 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Fundusze Inwestycyjne - Jak Inwestować? Jak Analizować Fundusze?, 8.9 out of 10 based on 8 ratings

Użytkownicy trafili do nas po frazach

  • fundusze inwestycyjne
  • funduszinwestor pl
  • inwestowanie w fundusze inwestycyjne