Zalety inwestowania w Fundusze Inwestycyjne – Dlaczego warto?

Fundusze inwestycyjne dostępne są dla wielu inwestorów i możliwe do wybierania w wielu formach.

Podstawowe zalety to:

 • inwestowanie w bezpieczny sposób z gwarancją płynności inwestycji,
 • możliwość korzystania z doświadczenia osób zarządzających funduszem – Komisja Nadzoru Finansowego ocenia kompetencje członków zarządzania
 • korzystanie z profesjonalnego zarządzania i elastycznej oferty, która odpowiada naszym oczekiwaniom,
 • bezpieczny sposób oszczędzania – działalność funduszu została poddana licznym ustawowym ograniczeniom.
 • stosunkowo wysokie dochody w porównaniu do tradycyjnych form inwestowania dostępnych dla inwestorów – ze względu na to, że zazwyczaj indywidualne osoby nie posiadają wystarczającej ilości gotówki do włączenia się w podobne inwestycje, jak te dostępne za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, Istnieje możliwość wkroczenia w inwestycje dostępne jedynie dla inwestorów instytucjonalnych.
 • relatywnie wyższe zyski niż na lokacie bankowej,
 • brak wymogu posiadania wysokiego kapitału – możliwość dołączenia do uczestników funduszy przy posiadania niewielkiej ilości gotówki. Zazwyczaj minimalna pierwsza wpłata wynosi symboliczne 100 zł. Kolejne wpłaty mogą być nawet niższe. Samodzielne inwestowanie na giełdzie przy tak niewielkim kapitale byłoby właściwie niemożliwe.
 • niższe koszty w porównaniu z inwestowaniem samodzielnym na giełdzie – ze względu na rozłożenie kosztów funkcjonowania na wielu uczestników.
 • rozproszenie ryzyka inwestycyjnego – ze względu na możliwość nabycia dużej liczby różnorodnych instrumentów finansowych, zmniejsza się indywidualne ryzyko związane z poszczególnymi instrumentami.
 • Możliwość szybkiego dostępu i wystąpienia z funduszu inwestycyjnego – każdy uczestnik może wybrać dla siebie dogodny moment do inwestycji. Istnieje też możliwość rezygnacji z funduszu poprzez zwrócenie się z prośbą o odkupienie posiadanych jednostek. Istnieje też możliwość konwersji, czyli przenoszenia posiadanych środków w obrębie jednej rodziny funduszy. W ten sposób można na bieżąco reagować na wszystkie zmiany na rynku.

Dla kogo są fundusze inwestycyjne?

Fundusz inwestycyjny to dobry sposób na inwestowanie dla osób, które nie mają wystarczającej ilości czasu lub wiedzy do samodzielnego inwestowania na giełdzie. Zapewnia profesjonalne zarządzanie posiadanymi środkami przez doświadczone osoby działające pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Fundusze inwestycyjne dostępne są dla każdego, niekoniecznie ekspertów. Jedyną trudnością może być określenie na samym wstępie ryzyka, jaki jesteśmy w stanie zaakceptować.

Dodatkowe korzyści

Fundusze inwestycyjne świadczą także dodatkowe usługi, które mają pomóc klientom:

 • dostęp do różnych programów systematycznego oszczędzania wyróżniających się niższymi opłatami,
 • możliwość korzystania z indywidualnych kont emerytalnych i pracowniczych lub oszczędnościowych, stanowiących zabezpieczenie emerytalne,
 • możliwość inwestowania w waluty obce,
 • możliwość otwierania kilku rachunków dla jednej osoby,
 • dostępność wspólnych kont dla małżonków,
 • dodatkowe świadczenia pieniężne dla uczestników deklarujących wyższe wpłaty do funduszu.
 • możliwość ustanowienia dyspozycji na wypadek śmierci uczestnika funduszy.

Niewątpliwym plusem, decydującym o jakości współpracy między towarzystwem a uczestnikami jest informowanie przez zarządzających funduszami o wszelkich zmianach w formie broszur informacyjnych, magazynów o inwestowaniu. Bieżące informacje zamieszczane są także na stronie www.

Często klientom udostępnia się bezpłatne infolinie, umożliwia składanie zleceń przez telefon czy internet. Istnieje też możliwość dokonywania wpłat bezpośrednio przelewem na rachunek funduszu oraz automatyczne odkupywanie jednostek uczestnictwa.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Zalety inwestowania w Fundusze Inwestycyjne - Dlaczego warto?, 10.0 out of 10 based on 2 ratings

More About

View Posts - Visit Website

Comments are closed.