Inwestowanie w Fundusze Parasolowe

Fundusze parasolowe

Fundusze parasolowe (umbrella funds) sa znane na świecie od dawna. W Polsce dopuszczono je do działania w 2004 roku, jednak ze względu na niejasności podatkowe niewiele TFI zdecydowała się wtedy na założenie takich funduszy (pierwszy był Fortis Fundusz Inwestycyjny Otwarty założony przez Skarbiec TFI w 2005 roku). W końcu w 2006 roku weszły w życie nowe przepisy, a liczba funduszy parasolowych dostępnych na naszym rynku zaczęła bardzo szybko rosnać.

Czym są fundusze parasolowe?

Na fundusz parasolowy składa się kilka subfunduszy, z których kady zarządzany jest w odmienny sposób. W Polsce są to najczęściej fundusze: akcji, obligacji, rynku pieniężnego i mieszane (zazwyczaj stabilnego wzrostu i zrównoważone). Główna zaleta zebrania wszystkich subfunduszy pod jednym „parasolem” jest to, e klient nie płaci podatku od zysków kapitałowych („podatku Belki”) w momencie przenoszenia środków z jednego subfunduszu do innego. Podatek zapłaci dopiero od całkowitego zysku w momencie wyjścia z funduszu. Jeżeli wiec w trakcie inwestowania w jednym z subfunduszy inwestor poniósł stratę, a w innym zarobił, możliwe jest zbilansowanie zysków i strat. W ten sposób take strata moe działać na korzysć inwestującego. Przykładowo, jeśli zainwestowaliśmy 2000 zł w subfundusz akcji i zarobiliśmy w ciągu roku 40 proc., czyli 400 zł, a w wyniku inwestycji 1000 zł w fundusz zagranicznych papierów dłużnych w euro i dolarach straciliśmy 2 proc., czyli 20 zł, to po wyjściu z funduszu parasolowego zapłacimy 19-proc. podatek od 380 zł, a nie od 400 zł. A jeśli strata w ramach parasola byłaby większa od zysku, to podatku nie odprowadzimy w ogóle. Odroczenie podatku jest szczególnie korzystne dla osób, które graja aktywnie i często przenoszą swoje środki miedzy subfunduszami.

TFI chwalą się równie, e za przeprowadzki miedzy subfunduszami nie pobierają opłat manipulacyjnych. Tu jednak naley uważać, ponieważ w większości funduszy parasolowych taka opłata jest jednak pobierana w przypadku, gdy chcemy przenieść środki z mniej do bardziej ryzykownego subfunduszu. W pozostałych przypadkach jednak nie ponosimy żadnych kosztów, tak wiec równie i pod tym względem fundusze parasolowe górują nad tradycyjnymi funduszami.

Obnienie kosztów transferu, a nawet ich całkowita redukcja pozwalają inwestującemu na reagowanie na obecna sytuacje na rynku. Jeśli kiepsko dzieje się w obligacjach, pieniądze można przerzucić na akcje, by przejść do bezpiecznego subfunduszu gotówkowego lub na pozycje stabilne czy zrównowaone w razie bessy na giełdzie. Dodatkowo wiele takich funduszy (np. AIG SFIO Parasol Podatkowy) składa się z zarówno z subfunduszy krajowych, jak i zagranicznych, co jeszcze bardziej zwiększa elastyczność i pozwala inwestującym na skorzystanie z koniunktury na rynkach światowych. Wada polskich funduszy parasolowych w obecnej formie, jest ich zbyt małe zróżnicowanie. Oferują one zazwyczaj po kilka subfunduszy (najwięcej 12), które są często zarządzane przez ten sam zespół, co nie zapewnia odpowiedniej dywersyfikacji ryzyka. Inwestycje są prowadzone według jednej strategii. W przypadku gdy okae się ona mało skuteczna, możemy stracić więcej, niż gdybyśmy inwestowali w określone fundusze zarządzane przez różne TFI.

Fundusze parasolowe na swiecie

Zagraniczne fundusze parasolowe, z racji ich dłuższej historii, maja z reguły bardziej rozwiniętą ofertę niż fundusze polskie. W naszym kraju liczba subfunduszy wynosi zazwyczaj kilka, podczas gdy w funduszach zagranicznych może ona wynieść nawet ponad 50. Do najbardziej znanych funduszy nalea fundusze Merrill Lynch, Franklin Templeton i Robeco. Jednostki uczestnictwa tych funduszy można kupić równie w Polsce (są one zarejestrowane za granica i stamtąd zarządzane, a w Polsce dokonują jedynie dystrybucji jednostek uczestnictwa). Zarejestrowane za granicą „parasole” renomowanych światowych grup funduszy oferuje kilka mniejszych banków oraz firmy doradztwa finansowego takie jak Expander, Open Finance i Xelion.

Jak powstają fundusze parasolowe?

Fundusz parasolowy może powstać poprzez przekształcenie już istniejącego funduszu lub poprzez utworzenie zupełnie nowego funduszu. Z tej pierwszej molżiwosci skorzystały dwa TFI – Commercial Union TFI oraz SEB TFI, przekształcają po 5 FIO kady. Z kolei ING TFI utworzył nowy fundusz parasolowy z subfunduszami – ING Parasol SFIO, w skład którego wchodzi 5 kategorii subfunduszy (gotówkowy, obligacji, stabilnego wzrostu, zrównoważony, akcji). Fundusz ING Parasol SFIO posiada jeszcze jeden subfundusz (ING Selektywny Plus) – jego strategia inwestycyjna opiera się na wyszukiwaniu i doborze „spółek atrakcyjnych”, których walory są niedowartościowane.

Fundusze parasolowe w Polsce

Najnowsze dane, jakie udało mi się odnaleźć (z 19.01.2007), wskazują, e na polskim
rynku jest obecnie 12 funduszy parasolowych. Są to:

 1. Fortis Fundusz Inwestycyjny Otwarty (2 subfundusze – akcyjny, stabilny)
 2. ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (7 subfunduszy – akcyjny, stabilny, zrównoważony, obligacji, pienieny, selektywny, budownictwa i nieruchomości)
 3. KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (3 subfundusze – akcyjny, obligacji, pienieny)
 4. Lukas Fundusz Inwestycyjny Otwarty (4 subfundusze – akcyjny, stabilnego wzrostu, zrównoważony, papierów dłużnych)
 5. Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (10 subfunduszy w EUR i USD – konserwatywny (obligacji), stabilny, wzrostowy, dynamiczny, agresywny (akcyjny))
 6. PKO/Credit Suisse Światowy Fundusz Walutowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (8 subfunduszy – papierów dłużnych EURO, USD, GBP, CHF oraz małych spółek japońskich, europejskiego rynku akcji, amerykańskiego rynku akcji, japońskiego rynku akcji)
 7. Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (3 subfundusze zagraniczne – hedgingowe źródło: TFI)
 8. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (5 subfunduszy – rynków chińskiego, japońskiego, regionu Pacyfiku, akcji rynków
  wschodzących, akcji małych i średnich spółek rynków rozwiniętych)
 9. ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polski (7 subfunduszy)
 10. AIG SFIO Parasol Podatkowy (12 subfunduszy: 6 krajowych, 6 zagranicznych)
 11. PZU SFIO Funduszy Zagranicznych (4 subfundusze: stabilnego wzrostu zagraniczny, zrównoważony zagraniczny, akcji zagraniczny, wielu klas aktywów)
 12. CU FIO (6 subfunduszy – obligacji, ochrony kapitału, depozyt, stabilnego wzrostu, zrównoważony, akcji)
 13. Fundusz parasolowy Skarbca TFI z 9 subfunduszami

Jakie są perspektywy rozwoju funduszy parasolowych w Polsce?

Eksperci przewidują, że fundusze parasolowe zdominują polski rynek funduszy inwestycyjnych w perspektywie najbliższych 2-3 lat. Nie oznacza to jednak, e fundusze tradycyjne całkowicie znikną z polskiego rynku. Na inwestorów sama perspektywa niższego podatku nie działa tak mocno, zwłaszcza jeśli chodzi o korzyści, które będzie można uzyskać w dość odległej przyszłości. Bardziej przekonują ich prognozy większego zysku. Zwłaszcza e oszczędności podatkowe, nawet w długim okresie, mogą się koniec końców okazać niższe od zysków wypracowanych przez fundusze lepiej zarządzane. Sprowadza się to do tego, e korzystniej jest ulokować pieniadze u lepszego zarządzajacego w funduszu klasycznym ni u kiepskiego w parasolowym. Ponadto korzyści podatkowe dla osób, które rzadko przenoszą środki miedzy subfunduszami,
mogą być znikome.

Jest jeszcze jedna sprawa, która może zahamować rozwój funduszy parasolowych – zniesienie podatku Belki. Pojawiło się już kilka spekulacji na ten temat. Jeżeli rzeczywiście podatek zostanie zniesiony za kilka lat, istnienie funduszy parasolowych nie będzie miało większego znaczenia.

Autor: Joanna Rosół, Hossa ProCapital

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Comments are closed.