Fundusze Inwestycyjne

Co jest lepszą inwestycję Fundusz czy Lokata?

Wśród Polaków najpopularniejszym sposobem na lokowanie swoich oszczędności jest założenie lokaty w banku. Jednak wraz ze wzrostem popularności funduszy inwestycyjnych, banki z całych sił starają się nadążyć za konkurentem. Są… more

Fundusze Emerytalne – Jak Inwestują?

Reforma ubezpieczeń społecznych wprowadziła do systemu emerytalnego nowe podmioty jakimi są otwarte fundusze emerytalne. Podobnie jak fundusze inwestycyjne są to instytucje wspólnego inwestowania, które gromadzące środki pieniężne i lokujące na… more

Inwestowanie w Fundusze Parasolowe

Fundusze parasolowe Fundusze parasolowe (umbrella funds) sa znane na świecie od dawna. W Polsce dopuszczono je do działania w 2004 roku, jednak ze względu na niejasności podatkowe niewiele TFI zdecydowała… more

Fundusze Hedgingowe

To charakterystyczny rodzaj funduszy inwestycyjnych.  Osiągają zyski zarówno podczas hossy, jak i bessy na giełdzie. Ich wyniki nie odzwierciedlają sytuacji na giełdzie. Tego typu fundusze inwestycyjne lokują swój kapitał nie… more

Perspektywy rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce

Obecna sytuacja na rynku funduszy inwestycyjnych, która w dużej mierze jest efektem kryzysu gospodarczego, skłania do pytań o czynniki rozwoju tej formy alokacji kapitału. Przyczynia się do tego również rola… more

Rola funduszy inwestycyjnych na rynku finansowym

Powyższa charakterystyka reguł funkcjonowania funduszy inwestycyjnych pozwoliła zwrócić uwagę na ich atrakcyjność z punktu widzenia inwestora, zaś objaśnienie ich podstawowych klasyfikacji dało przybliżony obraz różnorodności na rynku funduszy. Przedstawienie to… more

Czy warto inwestować w fundusze inwestycyjne?

W Polsce coraz więcej osób decyduje się na inwestycje w fundusze. Co sprawia, że fundusze dysponują coraz większą ilością środków, przez co mogą inwestować w coraz to nowe spółki. Korzyści… more

Czy inwestowanie w fundusze to dobra i bezpieczna inwestycja?

Z roku na rok popularność funduszy inwestycyjnych na świecie wciąż rośnie. W Polsce zaledwie trzy procent inwestorów wybiera fundusze jako miejsce pomnażania zgromadzonego kapitału. Na szczęście liczba ta się zwiększa…. more

Historia Funduszy Inwestycyjnych w Polsce i na świecie

Za prekursora wspólnego inwestowania, co dziś nosi miano towarzystwa funduszy inwestycyjnych, uważa się szkockiego księgowego – Roberta Fleminga. Pod koniec 1870 roku został on wysłany w delegację do Ameryki. Po… more

Zagraniczne fundusze inwestycyjne – możliwości inwestycyjne dla Polaków

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej dało możliwość dystrybucji w Polsce funduszy zagranicznych z siedzibą w państwach należących do UE. Ponadto z dniem wejścia ustawy powstała również możliwość uzyskiwania funduszy z… more