Fundusze inwestycyjne – struktura prawna i podstawy funkcjonowania

Fundusze inwestycyjne to struktura tworzona dzięki pozyskaniu pieniędzy prywatnych inwestorów i zarządzanie nimi przez specjalistów: przede wszystkim licencjonowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego doradców inwestycyjnych. Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi jest skomplikowane. Wymaga współpracy kilku podmiotów oraz łączenia działania na wielu płaszczyznach.

Po dokonaniu wybranej wpłaty do funduszu (o ustalonej wysokości) każdy inwestor otrzymuje jednostki uczestnictwa. W przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych są to ułamkowe części funduszy inwestycyjnych, natomiast w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych są to certyfikaty inwestycyjne.

Fundusze otwarte i zamknięte różnią się również sposobem funkcjonowania. Fundusz inwestycyjny otwarty zbywa lub odkupuje jednostki uczestnika na jego wyraźną prośbę lub żądanie. Natomiast fundusz zamknięty uwzględnia wykup w ściśle określonych  sytuacjach, ustalonych w statucie.

Im większa liczba certyfikatów lub ułamkowych funduszy inwestycyjnych, tym większy udział uczestników w majątku funduszu inwestycyjnego.

Fundusz inwestycyjny – jaki wybrać?

Podstawa to wybór funduszu inwestycyjnego, który działa w oparciu o ustawę o funduszach inwestycyjnych. W ten sposób mamy gwarancję, że działalność instytucji podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego.

Niestety nie brak podmiotów, które bezprawnie posługują się nazwą „fundusz inwestycyjny”. Ich listę można odnaleźć na stronie www.knf.gov.pl. Trzeba jednak uzmysłowić sobie, że lista ta zawiera instytucje, których działanie zostało dostrzeżone przez Komisję. Może być tak, że na rynku działają firmy wykorzystujące nazwę „fundusz inwestycyjny”, których działanie nie zostało jeszcze dostrzeżone i opisane na wspomnianej stronie.

 

Wycena wartości aktywów netto funduszu

Fundusz inwestycyjny w z góry ustalonej częstotliwości (w określonych dniach) ustala wartość posiadanych przez uczestników funduszy aktywów. Kwota ta ustalana jest na dzień, w którym wypada wycena.  Każdorazowo ta kwota, w zależności od dnia, w którym przeprowadzana jest wycena, może być różna. Wartości te można odnaleźć w prasie, internecie oraz telewizji.

Jak przeprowadzana jest wycena? Portfel inwestycyjny wyceniany jest poprzez podzielenie całkowitej wartości przez liczbę przysługujących wszystkim uczestnikom jednostek lub certyfikatów.

Jak ustalić wartość aktywów?

Istnieje łatwy sposób na ustalenie wartości aktywów, mnożąc ilość posiadanych aktywów poprzez wartość jednostek inwestycyjnych.

Jak zbywać fundusze inwestycyjne?

Jednostki uczestnictwa można łatwo zbywać poprzez ich sprzedaż otwartemu funduszowi inwestycyjnemu lub innym osobom w obrocie wtórnym. Każdorazowo cena obowiązująca to wartość aktualna na dany dzień z uwzględnieniem opłaty manipulacyjnej.

Ostateczne zakończenie inwestowania polega na sprzedaży wszystkich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów.

Sposób na pomnożenie swoich środków pieniężnych

Celem funduszu inwestycyjnego jest pomnażanie oddanych mu środków pieniężnych, poprzez wypracowanie zysków przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka.. Najczęściej poprzez inwestowanie w akcje, obligacje, nieruchomości oraz listy zastawne, jednak na zasadach, które są dostępne jedynie inwestorom instytucjonalnym.

Każdy status funduszu posiada zapis dotyczący polityki inwestowania, czyli tego, w jakie papiery wartościowe będzie inwestował oraz w jakiej proporcji. W ten sposób osoby zainteresowane inwestowaniem mają świadomość na co się decydują, na jakie zyski mogą liczyć oraz jakie ryzyko muszą wziąć pod uwagę.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Fundusze inwestycyjne – struktura prawna i podstawy funkcjonowania, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Użytkownicy trafili do nas po frazach

  • podstawy prawne działalności funduszy inwestycyjnych

More About

View Posts - Visit Website

Comments are closed.