Dystrybutorzy jednostek uczestnictwa – jakie mają zadania?

W trakcie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych towarzystwo często korzysta z pomocy dodatkowych podmiotów.

Zbywanie jednostek uczestnictwa przez fundusze może odbywać się na dwóch podstawowych zasadach:

  • bezpośrednio – uczestnicy mający rejestr mogą za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego w dystrybucji kupować kolejne jednostki uczestnictwa. Odbywa się to za pośrednictwem przelewu na rachunek funduszu prowadzonego przez depozytariusza.
  • pośrednio, korzystając z pomocy: towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających danym funduszem, podmiotów prowadzących działalność maklerską uprawnionych do wykonywania wyżej opisanej działalności, banku krajowego, podmiotu posiadającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na pośrednictwo w zbywaniu lub odkupywanie jednostek uczestnictwa.

Istnieje również możliwość korzystania z pomocy osób fizycznych i składanie lub odkupywania jednostek za pośrednictwem umowy np. zlecenia. Każdorazowo niezbędne jest otrzymanie zezwolenia Komisji Nadzoru. Odpowiedzialność za działanie tych osób ponosi w każdym wypadku Komisja i działająca z nią podmioty. Ważne jest, że wspomniane osoby nie mogą odbierać wpłat na zakup jednostek uczestnictwa. Ma to na celu uniknięcie konsekwencji we współpracy z nieuczciwymi pośrednikami.

Zarówno towarzystwo, jak i podmiot uzyskując zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na działanie w zakresie odkupywania i zbywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, mają obowiązek prowadzić działalność zgodnie z zasadami uczciwego obrotu. Powinni mieć na uwadze interesy klientów oraz wszystkich uczestników funduszy. Należy dbać o to, by wszelkie informacje rozpowszechniane przez te podmioty w formie działań promocyjnych były rzetelne i zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy. Dodatkowo jeśli ich celem jest przedstawienie argumentów przemawiających za podjęciem decyzji przez klienta powinny zawierać również istotne dane dotyczące specyfiki danej usługi oraz działanie poszczególnych jej podmiotów. Mogą one również prowadzić nieodpłatnie usługi doradztwa inwestycyjnego.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

More About

View Posts - Visit Website

Comments are closed.