Depozytariusz jednostek i agent transferowy

Do depozytariusza trafiają wpłaty dokonywane przez inwestorów do funduszu inwestycyjnego. Jest to instytucja niezależna od działania towarzystwa, posiadająca osobny rachunek. Depozytariusz ma pewne obowiązki: prowadzenie rejestru aktywów funduszu oraz kontrolowanie działania towarzystwa. Instytucja ta ma również obowiązek reprezentowania uczestników funduszy w procesie sądowym z powództwa przeciwko towarzystwu.

Istnieją pewne wymogi stawiane przed depozytariuszem. Nie może nim zostać każda instytucja. Musi mieć ona siedzibę w Polsce (np. bank z siedzibą w Polsce). Może być to również oddział zagraniczny instytucji kredytowej mający jednak siedzibę na terytorium Polski. Nadzorowaniem wpłat może zajmować się także Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Każdorazowo jednak wybór depozytariusza przez konkretny fundusz musi być zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Agent transferowy

Agent transferowy to kolejna instytucja współpracująca z Towarzystwem Inwestycyjnym. Jego zadaniem jest prowadzenie rejestru dla uczestników funduszy inwestycyjnych otwartych. Do podstawowych zadań agenta należy dokonywanie bieżących uaktualnień salda rejestru, przyjmowanie i realizowanie dyspozycji uczestników – zmian danych, czy przekazywania pełnomocnictw, organizowanie obiegu dokumentów oraz wkładów pieniężnych.

Agent zajmuje się także przekazywaniem potwierdzeń realizacji zleconych dyspozycji oraz utrzymywanie kontaktu z uczestnikami funduszy.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Użytkownicy trafili do nas po frazach

  • Depozytariusz

More About

View Posts - Visit Website

Comments are closed.