Czym są otwarte Fundusze Inwestycyjny?

Z prawnego punktu widzenia fundusz inwestycyjny jest tzw. osobą prawną, z której usług może korzystać każdy, kto chce pomnożyć swój kapitał. Kapitałem powierzonym funduszowi zarządzają specjaliści, który posiadają licencję doradcy inwestycyjnego. Kierują się oni strategią inwestycyjną danego funduszu inwestycyjnego, inwestując pieniądze powierzone im przez klientów. Strategia ta jest zoptymalizowana pod względem osiągania największego możliwego dochodu przy założeniu odpowiedniego dla danego funduszu ryzyka. Dla towarzystw funduszy inwestycyjnych (zwanych dalej TFI) pracuje spora grupa analityków finansów oraz kilka osób zarządzających, których zadaniem jest podjęcie decyzji o transakcji.

Każde TFI oferuje kilka rodzajów funduszy inwestycyjnych w tym fundusze akcyjne, obligacyjne, zrównoważone czy rynku pieniężnego. Dokłada charakterystyka każdego z tych funduszy zostanie przedstawiona w dalszej części publikacji. Do zarządzania każdym z tych funduszy przydzielone są zazwyczaj określone grupy specjalistów. To właśnie od nich – analityków finansowych oraz zarządzających danym funduszem inwestycyjnym – zależy to, co stanowić będzie aktywa funduszu, czyli generować zyski – słowem, w jakie papiery wartościowe będą inwestowane powierzone przez klientów pieniądze.

Działalność TFI jest regulowane prawnie, zasady działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych zostały zawarte w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 roku. Definicja funduszu inwestycyjnego w tej normie prawnej brzmi następująco „Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie lub niepublicznie, jeżeli ustawa tak stanowi, w określone w ustawie papiery wartościowe i inne prawa majątkowe”. Na dzień dzisiejszy w Polsce działałają dwadzieścia dwa TFI:

 • AIG TFI
 • ALLIANZ TFI
 • BPH TFI
 • CU TFI
 • DWS TFI
 • IDEA TFI
 • ING TFI
 • INVESTORS TFI
 • KBC TFI
 • LEGG MASON TFI
 • MILLENIUM TFI
 • OPERA TFI
 • PIONEER PEKAO TFI
 • PKO CREDIT SUISSE
 • SEB TFI
 • SKOK TFI
 • SUPERFUND TFI
 • PZU TFI
 • SKARBIEC TFI
 • ARKA BZWBK
 • UNION INVESTMENT
 • NOBLE FUNDS TFI.

Człowiek, który zostaje klientem danego TFI, wpłacają pewien kapitał pieniężny na fundusz, automatycznie kupuje jednostki uczestnictwa w tymże funduszu. Każdy otwarty fundusz inwestycyjny (zwany dalej FIO) jest zobligowany do codziennej publikacji wyceny jednostek uczestnictwa. Wartości te możemy znaleźć w Internecie, w dziennikach, jak i otrzymywać w e-mailach lub wiadomości SMS od funduszu. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, jeśli jednak zdecydowaliśmy się zainwestować w fundusz akcyjny, nie powinniśmy przywiązywać zbyt dużej wagi do tych codziennych notowań. Należy bowiem zaznaczyć, że inwestycja w fundusze (zwłaszcza akcyjne) jest inwestycją długą a nie krótkookresowa. W długim okresie bowiem fundusz inwestycyjny powinien osiągnąć satysfakcjonujący nas zysk.

Jako że jest to inwestycja długookresowa, najkrótszy możliwy okres inwestycji w fundusze to trzy miesiące, za to nie ma określonej górnej granicy okresu inwestowanie w dany fundusz. Z taką inwestycją wiąże się opłata za zarządzenie funduszem oraz opłata za przeprowadzone transakcje. Niektóre instytucje np. mBank jednak pozwalają klientom uniknąć tego typu prowizji, co niewątpliwe pozwala zaoszczędzić kilka złotych.
Wśród nas są takie osoby, które chcą zabezpieczyć swoją przyszłość na emeryturze, inwestują w fundusz 100 czy 200zł miesięcznie, zakładając, że ta inwestycja trwająca jakieś 25 lat, przyniesie im spore profity.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Czym są otwarte Fundusze Inwestycyjny?, 10.0 out of 10 based on 1 rating

More About

View Posts - Visit Website

Comments are closed.