Category: Rodzaje Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze Emerytalne – Jak Inwestują?

Fundusze Emerytalne – Jak Inwestują?

Reforma ubezpieczeń społecznych wprowadziła do systemu emerytalnego nowe podmioty jakimi są otwarte fundusze emerytalne. Podobnie jak fundusze inwestycyjne są to instytucje wspólnego inwestowania, które gromadzące środki pieniężne i lokujące na rynku kapitałowym. Funkcjonowanie takich...

Fundusze Hedgingowe

Fundusze Hedgingowe

To charakterystyczny rodzaj funduszy inwestycyjnych.  Osiągają zyski zarówno podczas hossy, jak i bessy na giełdzie. Ich wyniki nie odzwierciedlają sytuacji na giełdzie. Tego typu fundusze inwestycyjne lokują swój kapitał nie tyle w typowe akcje...

Rodzaje funduszy inwestycyjnych ze względu na ryzyko inwestycyjne

Rodzaje funduszy inwestycyjnych ze względu na ryzyko inwestycyjne

Prywatyzacji – fundusze, które charakteryzują się najmniejszym ryzykiem. Ich portfel składa się z akcji Narodowego Funduszu Inwestycyjnego oraz akcji spółek, które obejmuje program powszechnej prywatyzacji.

Rodzaje funduszy inwestycyjncyh ze względu na aktywa inwestycyjne

Rodzaje funduszy inwestycyjncyh ze względu na aktywa inwestycyjne

Fundusze Inwestycyjne Akcyjne Fundusze Akcyjne – nietrudno się domyślić, że lokują one swoje środki w akcje spółek notowanych na giełdzie. Tego typu instrumenty stanowią ok. 90% wszystkich aktywów funduszy akcyjnych. Tego typu fundusze uważane...

Rodzaje funduszy inwestycyjnych według klasyfikacja prawnych

Rodzaje funduszy inwestycyjnych według klasyfikacja prawnych

Otwarte Fundusze Inwestycyjne Aktualnie najpopularniejszy rodzaj funduszy w naszym kraju. Swoje środki lokują one w: papiery wartościowe wypuszczane przez NBP lub Skarb Państwa (np. obligacje) papiery wartościowe, które znajdują się obrocie na rynku regulowanym...