Category: Fundusze Inwestycyjne

Co jest lepszą inwestycję Fundusz czy Lokata?

Co jest lepszą inwestycję Fundusz czy Lokata?

Wśród Polaków najpopularniejszym sposobem na lokowanie swoich oszczędności jest założenie lokaty w banku. Jednak wraz ze wzrostem popularności funduszy inwestycyjnych, banki z całych sił starają się nadążyć za konkurentem. Są jednak bez szans. Dlaczego?...

Fundusze Emerytalne – Jak Inwestują?

Fundusze Emerytalne – Jak Inwestują?

Reforma ubezpieczeń społecznych wprowadziła do systemu emerytalnego nowe podmioty jakimi są otwarte fundusze emerytalne. Podobnie jak fundusze inwestycyjne są to instytucje wspólnego inwestowania, które gromadzące środki pieniężne i lokujące na rynku kapitałowym. Funkcjonowanie takich...

Inwestowanie w Fundusze Parasolowe

Inwestowanie w Fundusze Parasolowe

Fundusze parasolowe Fundusze parasolowe (umbrella funds) sa znane na świecie od dawna. W Polsce dopuszczono je do działania w 2004 roku, jednak ze względu na niejasności podatkowe niewiele TFI zdecydowała się wtedy na założenie...

Fundusze Hedgingowe

Fundusze Hedgingowe

To charakterystyczny rodzaj funduszy inwestycyjnych.  Osiągają zyski zarówno podczas hossy, jak i bessy na giełdzie. Ich wyniki nie odzwierciedlają sytuacji na giełdzie. Tego typu fundusze inwestycyjne lokują swój kapitał nie tyle w typowe akcje...

Perspektywy rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce

Perspektywy rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce

Obecna sytuacja na rynku funduszy inwestycyjnych, która w dużej mierze jest efektem kryzysu gospodarczego, skłania do pytań o czynniki rozwoju tej formy alokacji kapitału. Przyczynia się do tego również rola funduszy inwestycyjnych w gospodarce,...

Rola funduszy inwestycyjnych na rynku finansowym

Rola funduszy inwestycyjnych na rynku finansowym

Powyższa charakterystyka reguł funkcjonowania funduszy inwestycyjnych pozwoliła zwrócić uwagę na ich atrakcyjność z punktu widzenia inwestora, zaś objaśnienie ich podstawowych klasyfikacji dało przybliżony obraz różnorodności na rynku funduszy. Przedstawienie to nie byłoby jednak pełne...

Czy warto inwestować w fundusze inwestycyjne?

Czy warto inwestować w fundusze inwestycyjne?

W Polsce coraz więcej osób decyduje się na inwestycje w fundusze. Co sprawia, że fundusze dysponują coraz większą ilością środków, przez co mogą inwestować w coraz to nowe spółki. Korzyści z inwestycji wiążą się...

Czy inwestowanie w fundusze to dobra i bezpieczna inwestycja?

Czy inwestowanie w fundusze to dobra i bezpieczna inwestycja?

Z roku na rok popularność funduszy inwestycyjnych na świecie wciąż rośnie. W Polsce zaledwie trzy procent inwestorów wybiera fundusze jako miejsce pomnażania zgromadzonego kapitału. Na szczęście liczba ta się zwiększa. Można zastanowić się, z...

Historia Funduszy Inwestycyjnych w Polsce i na świecie

Historia Funduszy Inwestycyjnych w Polsce i na świecie

Za prekursora wspólnego inwestowania, co dziś nosi miano towarzystwa funduszy inwestycyjnych, uważa się szkockiego księgowego – Roberta Fleminga. Pod koniec 1870 roku został on wysłany w delegację do Ameryki. Po powrocie do Szkocji postanowił...

Zagraniczne fundusze inwestycyjne – możliwości inwestycyjne dla Polaków

Zagraniczne fundusze inwestycyjne – możliwości inwestycyjne dla Polaków

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej dało możliwość dystrybucji w Polsce funduszy zagranicznych z siedzibą w państwach należących do UE. Ponadto z dniem wejścia ustawy powstała również możliwość uzyskiwania funduszy z siedzibą w państwach należących...